Bestyrelsen består af følgende

Nikolaj Kongerslev (N.K. Ejendomsinvest ApS), formand

Alexander Gertz

Simon Heide-Jørgensen

 

Mette W. W. Frederiksen, bestyrelsessuppleant

Claus Riber, revisor

Niels Lundgaard Larsen, revisorsuppleant

 

Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@aaparken2.dk

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.